Partneroverzicht

Een greep uit het aanbod van de partners van Werkcentrum Zuid-Limburg.

Leo Loopbaan

Workshops: gericht op persoonlijke ontwikkeling
Experiences: beroepen ervaren en ontdekken
Loopbaangesprek: hulp en advies
CV check: professionele feedback van een loopbaanadviseur
Zelftesten: online testen
Loopbaanopdrachten: studieloopbaan inzicht
Me.-scan: talentscan in 10 minuten
Loopbaanportfolio: (uitgebreid CV en sollicitatiehulp) via 'Mijn Leo'

Leerwerkloket

Samenwerkingsverband van onderwijs, UWV, gemeenten, WSP's en SBB
Het leerwerkloket biedt: advies en info m.b.t. leren & werken (samen met Leo Loopbaan) en advies over financiële regelingen
Kernpunten:
Loopbaanadvies, hulp bij oriëntatie
Faciliteren en ontwikkelen leerwerktrajecten
Financial Engineering

Service grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling

Workshops:
Werken in Nederland
Werken in België
Werken in Duitsland
Advies over werken over de grens
Grensoverschrijdende bemiddelingen
Samenwerking met Grensinfopunt: voor advies op het gebied van sociale zekerheid en belastingen voor werkzoekenden en werkgevers

Contact:
Maastricht: 043 - 350 50 70
Kerkrade: 045 - 711 17 78

VCP + De Unie

Maatwerk Loopbaancoaching en ontwikkeltrajecten
Workshop 'Perspectief & inspiratie': loopbaan inzicht, inspireren om in beweging te komen
Financieel inzicht - Prikkl: financiële consequenties loopbaankeuzes
Startersloket: trajectbegeleiding ondernemers
Engelse testen: oriëntatie, ontwikkeling, mobiliteit
Samenwerking met Stichting SWOM: loopbaantrajecten voor mensen met een arbeidsbeperking
Samenwerking met COalitie voor Veiligheid
Sollicitatievaardigheden: diverse workshops

Contact:
Camilla Forsman: 06 - 11 34 39 84

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

Sollicitatieworkshop (4 dagdelen, voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt)
45+ training en traject (thema's zoals solliciteren en weerbaarheid, gemeente Maastricht en Valkenburg)
Hulp voor jongeren met vragen over a.s. school, werk en geldzaken
Bemiddelingsgesprekken samen met Podium24
Ontwikkeltrajecten samen met MTB en Annex
Vervoerspas (regionale voorziening)

Podium 24

Mensen uitplaatsen naar leren en/of werken: rechtstreeks bij werkgever of dienstverband via Podium24
Leerwerkprojecten samen met het bedrijfsleven
Sectortrekker Zuid-Limburg voor de sectoren Maak, Horeca-Leisure en Customer Service
Verbinding maken tussen bedrijven en werkzoekenden (ook over de grens in DE en BE)
Samenwerking met bedrijven, Annex en MTB voor instroom in Leerwerkroutes
Uitvoeren van het product 'Naar werk' van het UWV
Inclusieve bedrijfsanalyes

Contact: 085 - 082 44 70

Vidar

Cursus op eigen kracht naar werk: basisvaardigheden (CV, presentatie etc.)
Werkplaats met praktijkdiagnose
Participatiecoachtraject (richting (vrijwilligers-)werk) en diverse participatieplekken
Koppeling aan jobcoaches
Diverse leerwerktrajecten (bijv. zorgtraject: BBL-traject op niveau 2 in samenwerking met Zuyderland)

UWV

Meedenken in bemiddeling en delen van vacatures
Training Succesvol naar werk: in groepsverband (onderwerpen: inzicht in kwaliteiten, hoe zet je je netwerk in, beter presenteren, gerichter zoeken)
Online trainingen en webinars via werk.nl (onderwerpen: netwerken, solliciteren, profileren)
Competentie- en capaciteitentesten: testen met professioneel advies
Strategisch partner voor bedrijven op HR-vlak
Arbeidsmarktinfo

Contact:
Eric Cauberg: 06 - 27 87 26 42
Yvonne Martens: 06 - 27 07 23 09

De VAKbeweging

Vaste loopbaancoach: Iedere deelnemer krijgt een vaste loopbaancoach toegewezen, die hem of haar onbeperkte ondersteuning biedt tijdens het gehele traject.
Persoonlijk loopbaanadvies: Iedere deelnemer krijgt loopbaanbegeleiding op maat, passend bij de situatie, behoeften en wensen van de deelnemer.
Coachingsgesprekken: Individuele coaching (1 – 6 gesprekken) kan onderdeel zijn van de loopbaanbegeleiding op maat.
Werkgroepen: Naast persoonlijke begeleiding kan het werken in werkgroepen onder begeleiding van een coach onderdeel zijn van een traject.
Online portaal: Deelnemers krijgen onbeperkt toegang tot het portaal met vacatures, opdrachten en testen.
Sollicitatie- en ontwikkellogboek: Deelnemers krijgen de mogelijkheid geboden om een sollicitatie- en ontwikkellogboek bij te houden.
Workshops
Scholingsadvies: Op basis van de persoonlijke situatie, behoeften en wensen van de deelnemer geven we scholingsadvies en verwijzen we door passend onderwijs (inclusief scholingsbudget).
Schuldhulpverlening: Indien nodig weten we de weg naar hulp bij schulden te vinden.

SBB

Bedrijven erkennen en ondersteunen als leerbedrijf of uitbreiding van de erkenning
Ondersteuning bij het vinden van een leerbedrijf voor werkzoekende en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (bedrijven die extra begeleiding kunnen geven)
(Maatwerk) trainingen voor praktijkopleiders
Informatie en filmpjes over beroepen en opleidingen (arbeidsmarktinformatie)
Diplomawaardering en onderwijsvergelijking onder andere voor anderstaligen zoals Oekraïners en Syriërs)
Meedenken over de inzet van routes praktijkleren voor werkenden en werkzoekenden (leidend tot een diploma, certificaat of praktijkverklaring)
Kennis over subsidie praktijkleren

Contact
Lourens Edie: 06 – 51 52 58 97
l.edie@s-bb.nl

WSP parkstad

Trajecten: Actief in alle sectoren in Parkstad. Samen met sociale partners werk-leertrajecten opgezet in bijna alle sectoren. Daarnaast zijn er trajecten voor statushouders (incl. Nederlandse les).
Speerpuntsectoren in Zuid-Limburg: Zorg, Medische Logistiek en Smart Services (ICT)
Voorbeelden van samenwerkingen:
• 4 sociale diensten van in totaal 7 gemeenten in Parkstad
• 3 werk/ontwikkelbedrijven in Parkstad
• Werk uitbesteden bij sociale werkvoorziening WOZL
• Stichting BEE-Ideas: Social Software Street (werk-leerlijn IT sector)
• Beyond: trajecten i.s.m. MedTech bedrijven

Contact:
Stefan Kleintjens: 06 - 29 21 78 19
Stefan.Kleintjens@wspparkstad.nl

Team Inclusief Zuid-Limburg

Samenwerkingsverband tussen Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie (CIAO) / Universiteit Maastricht, Podium24, UWV Werkbedrijf Zuid-Limburg, Vidar en WSP Parkstad
Team Inclusief onderzoekt samen met de werkgever of een herverdeling van werkzaamheden een oplossing kan bieden voor bestaande HR uitdagingen.
Kernpunten:
• Inclusief bedrijfsadvies (n.a.v. arbeidsanalyses)
• Participatieve aanpak
• Efficiëntere personeelsinzet

Annex

Arbeidsmogelijkheden onderzoek: arbeidspraktijk onderzoek, diagnose en adviesrapportage. Medisch onderzoek (bijv. belastbaarheidsonderzoek)
Competentietesten (intelligentie-, beroepskeuze- en vaardigheidstesten)
Trajecten op het gebied van (basis-)ontwikkeling (bijv. taalondersteuning, beweegprogramma’s en trajecten waarbij werknemersvaardigheden getoetst worden)
Intensieve samenwerking met Podium24, Sociale Zaken Maastricht Heuvelland, Sociale zaken Eijsden-Margraten en MTB, waarbij de kandidaat voortdurend begeleid wordt

Contact:
Bedrijfsbureau: 043 – 382 44 27
annex.bedrijfsburo@annexbv.nl

Gemeente Kerkrade

Directe bemiddeling en begeleiding van kandidaten uit de gemeente Kerkrade en Parkstad, ook in samenwerking met UWV, Podium24 en WSP Parkstad
Hulp voor jongeren
Integrale samenwerking met partners binnen het Werkcentrum Zuid-Limburg met als doel een ruimer aanbod voor de burger
Solliciteren en netwerk training LinkedIn samen met Kimberly Heuts van UWV
Workshop sollicitatievaardigheden

Contact:
Rob Kessen: 06 – 38 69 08 73
rob.kessen@kerkrade.nl

Vista College

Oriëntatieprogramma’s: een kandidaat kan via een oriëntatieprogramma aan een werkgever gekoppeld worden
Opleidingsaanbod: bestaat uit cursussen, praktijkgerichte trainingen (praktijkverklaringen), MBO certificaten (onderdeel van een MBO opleiding) of een volledig MBO BBL opleiding
Loopbaan- en scholingsadvies + trajectbegeleiding
Samenwerkingsverbanden en projecten, bijv. met PPS (Publiek-private samenwerking)
Diverse contacten met werkgevers
Beantwoorden van bedrijfsvragen en individuele vragen rondom scholing en werk

Contact:
r.wierts@vistacollege.nl (op locatie)
omscholing@vistacollege.nl (digitaal)

MTB Leerwerkbedrijf

Ontwikkel- en/of Leerwerktrajecten voor werkzoekenden in een brede diversiteit aan sectoren (o.a. logistiek, procestechniek, horeca, zorg & welzijn, groen, facilitair)
Werken en Leren (Praktijkverklaringen, MBO 1 + 2) op de werkplek met op maat coaching & trainingen, onder andere:
• Taal op de werkvloer: taalondersteuning
• Kijk op Werk: training over praktische thema’s gerelateerd aan werk zoals bijv. het aanvragen van verlof en hoe een loonstrookje in elkaar zit
• Awareness: training over het veilige gebruik van digitale middelen zoals bijv. het aanvragen van DigiD en het aanmaken van een professioneel emailadres
• Ondersteuning op diverse leefgebieden
Sluitende aanpak in samenwerking met Podium24 zodat er een naadloze aansluiting is vanuit ontwikkeling naar een betaalde baan

Contact:
Anja.Schrijnemakers@mtb.nl / 06 – 34 29 05 22

Limburg Leert

Initiatief van de samenwerkende partijen op de Limburgse arbeidsmarkt
Limburg Leert biedt hulp en informatie aan alle Limburgers (werkzoekenden en werkenden) en Limburgse werkgevers die zich willen laten om- of bijscholen
Platform met een groot en veelal (deels) kosteloos aanbod aan (online) scholing: cursussen, trainingen van Skillstown en opleidingen
Persoonlijk advies en begeleiding voor werkzoekenden, werknemers en werkgevers op het gebied van scholing om een betere positie op de arbeidsmarkt voor individuen en groepen te faciliteren
Ontsluiten van scholingsaanbod in samenwerking met opleiders
Ondersteuning bij het aanvragen van subsidies: directe koppeling naar de financieringsmogelijkheden

Contact:
Bart Hermans: 06 – 46 61 35 42
info@limburgleert.nl

LINDA

Mijn belofte aan jou:

Door de bomen het bos weer te zien. En regie te nemen op je eigen loopbaan! Concreet en stap voor stap.

WAT KAN IK VOOR JOU BETEKENEN?

  • Regie pakken over je eigen loopbaanvraagstuk
  • Ontdekken wat je echt wilt
  • Je competenties in kaart brengen
  • Je talenten ontdekken of optimaliseren
  • Weten waar jij energie van krijgt
  • Regie nemen in het maken van EIGEN keuzes
  • Grenzen stellen in je werk
  • Een netwerk opbouwen
  • Stap voor stap begeleiding richting je doel


Ik begeleid je op jouw ontdekkingstocht met diverse methodes uit mijn coaching schatkist.

MIJN EIGEN ARBEIDSMARKTGIDS

In mijn eigen loopbaan ben ik ook tegen uitdagingen aangelopen. Heb ik energie verloren omdat het werk destijds niet meer passend voor me was. In het begin bleef ik nog veel stoeien omdat ik nog niet wilde inzien dat het goed was andere keuzes te maken.

Zelf heb ik toen ook gebruik gemaakt van een coach die mij hierin begeleid heeft. Mijn waarden, patronen en overtuigingen konden wel een boost gebruiken. Een echte super investering in mijzelf.

Tot op de dag van vandaag nog steeds profijt van. Als je eenmaal bemerkt dat je zelf je eigen koers bepaalt en dat ook NIEMAND anders dan jij zelf hierin de regie heeft, geeft dit je veel keuzevrijheid en durf je daadwerkelijk stappen te zetten. Zo ook mijn eigen stappen in mijn loopbaan.

IK BEN HET MEEST TROTS OP

Mijn open mindset. Door te leven vanuit nieuwsgierigheid en niet vanuit angst gaat er een nieuwe wereld voor je open. Kom je uit je comfortzone en maak je allerlei leuke dingen mee in je leven. Mooie ontmoetingen met mensen, geweldige gesprekken, nieuwe omgevingen, op een andere manier kijken naar de dingen die in de wereld gebeuren.

Dat geeft mij het gevoel dat iedere dag een nieuwe dag is. Met weer nieuwe kansen en mogelijkheden. Ik ben heel erg gelukkig met datgene wat ik heb en ga aan de slag wat ik graag wil bereiken. Zo haal ik het maximale uit mij eigen leven, en ook dat van anderen.

Ralph

Mijn belofte aan jou:

In jouw zoektocht naar (ander) werk of (andere) opleiding beloof ik jou dat ik je stappen verder kan helpen in het beantwoorden van vragen en/ of behoeften. Soms kan ik dat zelf, soms ook niet. Zijn het specifieke vragen over bijvoorbeeld werk, dan wijs ik je graag door naar een professional die jou verder kan helpen. Maar als gids zorg ik wel dat je het goede pad kunt bewandelen!

MET WELKE VRAGEN KUN JE BIJ MIJ TERECHT?
Ik help jou graag als gids in het oerwoud van onderwijs en arbeidsmarkt. Vaak gaat het erom vooral duidelijkheid te krijgen in wat jouw precieze vraag en/ of behoefte is.

MIJN EIGEN ARBEIDSMARKTGIDS
Mijn expertise is vooral gericht op de combinatie van leren en werken. Ik heb jarenlange ervaring opgedaan in het opzetten en inrichten van opleidingstrajecten en ben ook zeer diverse personen tegen gekomen. Zij hebben mij dan ook vaak geholpen om mijn eigen behoefte en vragen in kaart brengen. Ik ben zelf niet zo zeer geholpen door een bepaalde gids, maar ben door mijn ervaring wel wijzer geworden en weet grotendeels mijn weg te vinden naar mogelijkheden.

IK WOON IN DE REGIO
Sittard en ik werk in heel Zuid- Limburg.  Het liefst voer ik gesprekken één op één op locatie omdat ik dat het meest effectief vind. Maar als dat niet mogelijk is voer ik mijn gesprekken ook graag online via Teams.

Carin

Mijn belofte aan jou:

“Samen met jou ga ik, met heel veel geduld en aandacht voor jou op zoek naar het werk waar jij plezier in hebt.”

MET WELKE VRAGEN KUN JE BIJ MIJ TERECHT?
Natuurlijk met loopbaanvragen: wat wil ik, wie ben ik en waar vind ik het werk dat ik heel graag wil doen. Tevens help ik met het verwerken van het ontslag, en ook help ik je als je in je werk tegen bepaalde dingen aanloopt en niet weet hoe je dit kunt aanpakken. Ook ben ik een kei in het begeleiden van werkstress!

MIJN EIGEN ARBEIDSMARKTGIDS
In mijn loopbaan ben ik door diverse mensen geholpen. De eerste persoon was een verzekeringsagent die mij op het spoor bracht van het UWV en de herintredersregeling. Ik was boerin en financieel ging het slecht. Ik stapte naar het toenmalige arbeidsbureau. Zij hebben me toen geholpen om weer in het reguliere werk te komen. Zo kwam ik in het vak Personeel en Arbeid terecht en startte ik een HBO opleiding. Ik werkte jaren op een personeelsdienst bij een technisch bedrijf. Tijdens een reorganisatie nam ik ontslag omdat het werk me niet meer uitdaagde. Tijdens de daaropvolgende WW periode was ik zoekende, zoekende naar werk.

Op eens wist ik het, ik ga een eigen bedrijf starten en kwam zo bij het starterscentrum uit. Ze dachten met me mee en ik begon mijn eigen bedrijf op de boerderij: loopbaancoaching en stressbegeleiding. En een vervolgopleiding tot stress & verliescouselor. Kocht ezeltjes om mensen mee te coachen, een combinatie van boerin en personeelsvrouw. Mijn enthousiasme was terug.

Tijdens mijn vervolgopleiding tot stress en verliescoach kwam ik in contact met een loopbaancoach. Ze had proefpersonen nodig voor een interessetest. Ik was die proefpersoon en kwam erachter dat ik niet houd van routinematige taken maar meer een ontwikkelaar ben. Een verademing voor mij want ik wist plots in welk werk ik echt thuis hoor, door welke personen ik me geremd voel tijdens een discussie en waar ik warm voor loop: mensen begeleiden die vastlopen in hun werk en mensen als de weg wijzen zodat zij niet deze hele toer hoven af te leggen.

WAT STAAT ER OP MIJN BUCKETLIST?
Mijn bucketlist die leef ik nu. Ik begeleid mensen die vastlopen in hun werk, ik maar deel uit van een team, ik heb thuis een boerderij met dieren en heel veel ruimte om te ontspannen, ik heb twee zonen en twee kleinkinderen, een familie en vrienden waar ik regelmatig dingen mee onderneem. Er staan nog dingen op zoals oud mogen worden, de hoofdprijs in de staatsloterij winnen en in een kasteeltorentje wonen en heel veel mensen op mijn boerderij mogen verwelkomen.

Mariëlle

Mijn belofte aan jou:

“Je hebt een vraagstuk over een opleiding of een baan. Met mijn brede kennis van de arbeidsmarkt en een groot netwerk bestaande uit werkgevers en opleiders adviseer ik jou graag en help ik je een stap te zetten in de goede richting.”

MIJN EIGEN ARBEIDSMARKTGIDS
Ik ben zelf een klassiek voorbeeld van iemand die niet goed wist wat ze wilde. Lange tijd heb ik gedacht dat iedereen een gebaand pad zou moeten hebben. Op het moment dat ik er samen met een testadviseur achter kwam wat mijn drijfveren waren, kon ik eindelijk accepteren dat ik geen gebaand pad hoef te volgen. Ik haal mijn werkgeluk namelijk uit de werkomgeving waarin ik me bevind.

MIJN FAVORIETE MUZIEK
Mijn muzieksmaak is net zo breed als mijn kennis van de arbeidsmarkt. Van Nederlandse hiphop en rap tot jaren 80 rock muziek. Net als muziek is de arbeidsmarkt elke dag in beweging.

QUOTE
“Let me sleep, for when I wake, I will move mountains.”
Stappen zetten omdat je iets moet van iemand anders of de maatschappij werkt vaak niet. Op het moment dat je je drijfveren kent en je motivatie hebt gevonden, gaan de stappen vanzelf, op je eigen tempo.

Eric

Mijn belofte aan jou:

“Zowel mijn collega’s als ik komen afhankelijk van uw vraag in actie om een passende oplossing te vinden.  Uw loopbaanvragen over werk, scholing, oriëntatie of een gezonde mix zijn bij ons in vertrouwde handen.”

MET WELKE VRAGEN KUN JE BIJ MIJ TERECHT?
Je kunt bij mij terecht met al je vragen over werken en leren. Van dinsdag t/m vrijdag word je ook zonder een afspraak te maken geholpen in het Werkcentrum in Maastricht. Loop gerust eens bij ons binnen!

MIJN EIGEN ARBEIDSMARKTGIDS
Mijn carrière heeft een opfrisbeurt gekregen door een theater regisseur. Zij heeft mij meegegeven hoe belangrijk lichaamshouding en stemgebruik is.

Ineke

Mijn belofte aan jou:

Loopbaan ontwikkeling in samenhang met persoonlijke ontwikkeling. Jouw leven, jouw podium. Neem de regie, kom in actie, wees niet afwachtend. Grijp je kansen, eis je rollen op en speel de sterren van de hemel!

MET WELKE VRAGEN KUN JE BIJ MIJ TERECHT?
Wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik? Vaak op een kruispunt in je leven. Aan jou stel ik dan graag de vraag: wat durf je? Wie ben jij in de kern? We gaan antwoorden formuleren zodat je jouw kern ook daadwerkelijk kunt benutten bij de loopbaan ontwikkeling die jij voor je ziet. Zelfs over je horizon heen. Om deze zo goed mogelijk in afstemming te brengen met het werk en de werkgever voor wie je werkt. Nu en in de toekomst in duurzaamheid.

MIJN EIGEN ARBEIDSMARKTGIDS
Niet geschoten, altijd mis. Met dit spreekwoord heeft mijn vader – meer dan hij ooit kon vermoeden – mij aangezet iets durven te proberen waarvan de uitkomst niet voorspelbaar dus mogelijk zelfs niet positief was. Ik heb hierin vertrouwen en een enorme vrijheid gevoeld, die heel bepalend is geweest. Zo heb ik door te switchen en te klimmen op de arbeidsmarkt veelzijdige levens- en werkervaring opgebouwd waarvoor ik dankbaar ben en waaruit ik doorlopend kan putten.

WAT STAAT ER OP MIJN BUCKETLIST?
Podiumkunst en specifiek toneel is voor mij een hartstochtelijke hobby. In het verlengde hiervan was het een regelrecht cadeau toen ik in 2008 werd gevraagd als producent op te treden in een documentairefilm. Enorm genoten van deze volstrekt nieuwe ervaring. Die naar meer smaakt. Te zijner tijd opnieuw een filmproductie leiden staat dus hoog op mijn bucketlist.

Op meer korte termijn wil ik graag Assisi en Padua bezoeken. De combinatie van rijke cultuur, gezellige sfeer en heerlijk tafelen is perfect. Stedentrips naar Italië zijn dan ook favoriet!

Yvonne

Mijn belofte aan jou:

Je krijgt van mij een luisterend oor én 200% inzet en betrokkenheid. Ik zeg wat ik doe en doe wat ik zeg!

MET WELKE VRAGEN KUN JE BIJ MIJ TERECHT?
Weet je nog niet (precies) wat je wilt en zoek je een weg in de arbeidsmarkt jungle van mogelijkheden en kansen?
Wil je in de techniek werken maar heb je hier (nog) geen beeld bij? Of wellicht wil je meer weten over een andere sector zoals  de zorg, productie of logistiek?
Een deskundige die ook uit eigen ervaringen kan putten.
Kortom, ik ga jou op weg helpen en zorg voor de juiste verbinding!

MIJN EIGEN ARBEIDSMARKTGIDS
Degene die mij goed gesteund heeft was mijn meester Penders op de lagere school. Hij gaf mij altijd weer zelfvertrouwen.

MIJN FAVORIETE GERECHT
De Libanese keuken of Aziatisch, heerlijk!

Camilla

Mijn belofte aan jou:

“Betrokken en enthousiaste coaching tijdens
jouw zoektocht naar ander werk of opleiding.”

MIJN EIGEN ARBEIDSMARKTGIDS
Toen ik bij de Rabobank als Teamleider besloot om iets anders te gaan doen, heb ik een loopbaancoach traject gedaan. Doordat hij mij toen liet inzien dat ik de taken van een teamcoach die ik wel heel leuk vond, in een andere baan kon zoeken was ik er snel uit. Ik geniet ervan om mensen te laten ontdekken waar ze goed in zijn! Vaak is dit juist iets wat ze maar gewoon en makkelijk vinden. Ik mag ze dan helpen om dit meer in te zetten in een baan die goed bij ze past.

IK WOON IN DE REGIO
Roermond, dat betekent dan ook dat ik mijn gesprekken graag online via Teams doe. Mijn ervaring is dat dit als heel prettig wordt ervaren en dat ik heel effectief en gefocust samen met mijn kandidaten aan het werk ben. Natuurlijk ben ik geregeld in Maastricht en kunnen we dan ook een keer op het Werkcentrum afspreken.

MIJN FAVORIETE GERECHT
Ik lust eigenlijk alles, dus een echt favoriet gerecht heb ik niet. Maar als ik kook dan doe ik dat net als zoals ik coach, op gevoel en intuïtie. Ik kijk wat er op dat moment nodig is, werk niet graag met een recept maar liever uit de losse pols. Zo zijn mijn loopbaancoach trajecten ook altijd maatwerk, met zoveel mogelijke afstemming op wat jij nodig hebt op dat moment.

Stel je vraag

Heb je een vraag of wil je graag in contact komen met een van de arbeidsmarktgidsen? Vul hieronder je gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Maak een keuze uit de volgende deelgebieden in de customer service

Sorry, op dit moment is het nog niet mogelijk om hier een keuze te maken

Maak een keuze uit de volgende deelgebieden in de energietransitie

Sorry, op dit moment is het nog niet mogelijk om hier een keuze te maken

Maak een keuze uit de volgende deelgebieden in de zorg

Maak een keuze uit de volgende deelgebieden in smart services

Maak een keuze uit de volgende deelgebieden in overig

Maak een keuze uit de volgende deelgebieden in de logistiek

Maak een keuze uit de volgende deelgebieden in de horeca/leisure/retail