Partneroverzicht

Een greep uit het aanbod van de partners van Werkcentrum Zuid-Limburg.

Leo Loopbaan

Workshops: gericht op persoonlijke ontwikkeling
Experiences: beroepen ervaren en ontdekken
Loopbaangesprek: hulp en advies
CV check: professionele feedback van een loopbaanadviseur
Zelftesten: online testen
Loopbaanopdrachten: studieloopbaan inzicht
Me.-scan: talentscan in 10 minuten
Loopbaanportfolio: (uitgebreid CV en sollicitatiehulp) via 'Mijn Leo'

Leerwerkloket

Samenwerkingsverband van onderwijs, UWV, gemeenten, WSP's en SBB
Het leerwerkloket biedt: advies en info m.b.t. leren & werken (samen met Leo Loopbaan) en advies over financiële regelingen
Kernpunten:
Loopbaanadvies, hulp bij oriëntatie
Faciliteren en ontwikkelen leerwerktrajecten
Financial Engineering

Service grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling

Workshops:
Werken in Nederland
Werken in België
Werken in Duitsland
Advies over werken over de grens
Grensoverschrijdende bemiddelingen
Samenwerking met Grensinfopunt: voor advies op het gebied van sociale zekerheid en belastingen voor werkzoekenden en werkgevers

Contact:
Maastricht: 043 - 350 50 70
Kerkrade: 045 - 711 17 78

VCP + De Unie

Maatwerk Loopbaancoaching en ontwikkeltrajecten
Workshop 'Perspectief & inspiratie': loopbaan inzicht, inspireren om in beweging te komen
Financieel inzicht - Prikkl: financiële consequenties loopbaankeuzes
Startersloket: trajectbegeleiding ondernemers
Engelse testen: oriëntatie, ontwikkeling, mobiliteit
Samenwerking met Stichting SWOM: loopbaantrajecten voor mensen met een arbeidsbeperking
Samenwerking met COalitie voor Veiligheid
Sollicitatievaardigheden: diverse workshops

Contact:
Camilla Forsman: 06 - 11 34 39 84

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

Sollicitatieworkshop (4 dagdelen, voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt)
45+ training en traject (thema's zoals solliciteren en weerbaarheid, gemeente Maastricht en Valkenburg)
Hulp voor jongeren met vragen over a.s. school, werk en geldzaken
Bemiddelingsgesprekken samen met Podium24
Ontwikkeltrajecten samen met MTB en Annex
Vervoerspas (regionale voorziening)

Podium 24

Mensen uitplaatsen naar leren en/of werken: rechtstreeks bij werkgever of dienstverband via Podium24
Leerwerkprojecten samen met het bedrijfsleven
Sectortrekker Zuid-Limburg voor de sectoren Maak, Horeca-Leisure en Customer Service
Verbinding maken tussen bedrijven en werkzoekenden (ook over de grens in DE en BE)
Samenwerking met bedrijven, Annex en MTB voor instroom in Leerwerkroutes
Uitvoeren van het product 'Naar werk' van het UWV
Inclusieve bedrijfsanalyes

Contact: 085 - 082 44 70

Vidar

Cursus op eigen kracht naar werk: basisvaardigheden (CV, presentatie etc.)
Werkplaats met praktijkdiagnose
Participatiecoachtraject (richting (vrijwilligers-)werk) en diverse participatieplekken
Koppeling aan jobcoaches
Diverse leerwerktrajecten (bijv. zorgtraject: BBL-traject op niveau 2 in samenwerking met Zuyderland)

UWV

Meedenken in bemiddeling en delen van vacatures
Training Succesvol naar werk: in groepsverband (onderwerpen: inzicht in kwaliteiten, hoe zet je je netwerk in, beter presenteren, gerichter zoeken)
Online trainingen en webinars via werk.nl (onderwerpen: netwerken, solliciteren, profileren)
Competentie- en capaciteitentesten: testen met professioneel advies
Strategisch partner voor bedrijven op HR-vlak
Arbeidsmarktinfo

Contact:
Eric Cauberg: 06 - 27 87 26 42
Yvonne Martens: 06 - 27 07 23 09

De VAKbeweging

Vaste loopbaancoach: Iedere deelnemer krijgt een vaste loopbaancoach toegewezen, die hem of haar onbeperkte ondersteuning biedt tijdens het gehele traject.
Persoonlijk loopbaanadvies: Iedere deelnemer krijgt loopbaanbegeleiding op maat, passend bij de situatie, behoeften en wensen van de deelnemer.
Coachingsgesprekken: Individuele coaching (1 – 6 gesprekken) kan onderdeel zijn van de loopbaanbegeleiding op maat.
Werkgroepen: Naast persoonlijke begeleiding kan het werken in werkgroepen onder begeleiding van een coach onderdeel zijn van een traject.
Online portaal: Deelnemers krijgen onbeperkt toegang tot het portaal met vacatures, opdrachten en testen.
Sollicitatie- en ontwikkellogboek: Deelnemers krijgen de mogelijkheid geboden om een sollicitatie- en ontwikkellogboek bij te houden.
Workshops
Scholingsadvies: Op basis van de persoonlijke situatie, behoeften en wensen van de deelnemer geven we scholingsadvies en verwijzen we door passend onderwijs (inclusief scholingsbudget).
Schuldhulpverlening: Indien nodig weten we de weg naar hulp bij schulden te vinden.

SBB

Bedrijven erkennen en ondersteunen als leerbedrijf of uitbreiding van de erkenning
Ondersteuning bij het vinden van een leerbedrijf voor werkzoekende en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (bedrijven die extra begeleiding kunnen geven)
(Maatwerk) trainingen voor praktijkopleiders
Informatie en filmpjes over beroepen en opleidingen (arbeidsmarktinformatie)
Diplomawaardering en onderwijsvergelijking onder andere voor anderstaligen zoals Oekraïners en Syriërs)
Meedenken over de inzet van routes praktijkleren voor werkenden en werkzoekenden (leidend tot een diploma, certificaat of praktijkverklaring)
Kennis over subsidie praktijkleren

Contact
Lourens Edie: 06 – 51 52 58 97
l.edie@s-bb.nl

WSP parkstad

Trajecten: Actief in alle sectoren in Parkstad. Samen met sociale partners werk-leertrajecten opgezet in bijna alle sectoren. Daarnaast zijn er trajecten voor statushouders (incl. Nederlandse les).
Speerpuntsectoren in Zuid-Limburg: Zorg, Medische Logistiek en Smart Services (ICT)
Voorbeelden van samenwerkingen:
• 4 sociale diensten van in totaal 7 gemeenten in Parkstad
• 3 werk/ontwikkelbedrijven in Parkstad
• Werk uitbesteden bij sociale werkvoorziening WOZL
• Stichting BEE-Ideas: Social Software Street (werk-leerlijn IT sector)
• Beyond: trajecten i.s.m. MedTech bedrijven

Contact:
Stefan Kleintjens: 06 - 29 21 78 19
Stefan.Kleintjens@wspparkstad.nl

Team Inclusief Zuid-Limburg

Samenwerkingsverband tussen Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie (CIAO) / Universiteit Maastricht, Podium24, UWV Werkbedrijf Zuid-Limburg, Vidar en WSP Parkstad
Team Inclusief onderzoekt samen met de werkgever of een herverdeling van werkzaamheden een oplossing kan bieden voor bestaande HR uitdagingen.
Kernpunten:
• Inclusief bedrijfsadvies (n.a.v. arbeidsanalyses)
• Participatieve aanpak
• Efficiëntere personeelsinzet

Annex

Arbeidsmogelijkheden onderzoek: arbeidspraktijk onderzoek, diagnose en adviesrapportage. Medisch onderzoek (bijv. belastbaarheidsonderzoek)
Competentietesten (intelligentie-, beroepskeuze- en vaardigheidstesten)
Trajecten op het gebied van (basis-)ontwikkeling (bijv. taalondersteuning, beweegprogramma’s en trajecten waarbij werknemersvaardigheden getoetst worden)
Intensieve samenwerking met Podium24, Sociale Zaken Maastricht Heuvelland, Sociale zaken Eijsden-Margraten en MTB, waarbij de kandidaat voortdurend begeleid wordt

Contact:
Bedrijfsbureau: 043 – 382 44 27
annex.bedrijfsburo@annexbv.nl

Gemeente Kerkrade

Directe bemiddeling en begeleiding van kandidaten uit de gemeente Kerkrade en Parkstad, ook in samenwerking met UWV, Podium24 en WSP Parkstad
Hulp voor jongeren
Integrale samenwerking met partners binnen het Werkcentrum Zuid-Limburg met als doel een ruimer aanbod voor de burger
Solliciteren en netwerk training LinkedIn samen met Kimberly Heuts van UWV
Workshop sollicitatievaardigheden

Contact:
Rob Kessen: 06 – 38 69 08 73
rob.kessen@kerkrade.nl

Vista College

Oriëntatieprogramma’s: een kandidaat kan via een oriëntatieprogramma aan een werkgever gekoppeld worden
Opleidingsaanbod: bestaat uit cursussen, praktijkgerichte trainingen (praktijkverklaringen), MBO certificaten (onderdeel van een MBO opleiding) of een volledig MBO BBL opleiding
Loopbaan- en scholingsadvies + trajectbegeleiding
Samenwerkingsverbanden en projecten, bijv. met PPS (Publiek-private samenwerking)
Diverse contacten met werkgevers
Beantwoorden van bedrijfsvragen en individuele vragen rondom scholing en werk

VISTA Taal+
• Inburgering (niveau 0- inburgeringsexamen)
• Taalverhoging (niveau 0 – B2/3F)
• Rekenen (niveau 0-2F)
• Digitale vaardigheden
• Taal in de context
• Maatwerk

Contact:
omscholing@vistacollege.nl (digitaal)

MTB Leerwerkbedrijf

Ontwikkel- en/of Leerwerktrajecten voor werkzoekenden in een brede diversiteit aan sectoren (o.a. logistiek, procestechniek, horeca, zorg & welzijn, groen, facilitair)
Werken en Leren (Praktijkverklaringen, MBO 1 + 2) op de werkplek met op maat coaching & trainingen, onder andere:
• Taal op de werkvloer: taalondersteuning
• Kijk op Werk: training over praktische thema’s gerelateerd aan werk zoals bijv. het aanvragen van verlof en hoe een loonstrookje in elkaar zit
• Awareness: training over het veilige gebruik van digitale middelen zoals bijv. het aanvragen van DigiD en het aanmaken van een professioneel emailadres
• Ondersteuning op diverse leefgebieden
Sluitende aanpak in samenwerking met Podium24 zodat er een naadloze aansluiting is vanuit ontwikkeling naar een betaalde baan

Contact:
Anja.Schrijnemakers@mtb.nl / 06 – 34 29 05 22

Limburg Leert

Initiatief van de samenwerkende partijen op de Limburgse arbeidsmarkt
Limburg Leert biedt hulp en informatie aan alle Limburgers (werkzoekenden en werkenden) en Limburgse werkgevers die zich willen laten om- of bijscholen
Platform met een groot en veelal (deels) kosteloos aanbod aan (online) scholing: cursussen, trainingen van Skillstown en opleidingen
Persoonlijk advies en begeleiding voor werkzoekenden, werknemers en werkgevers op het gebied van scholing om een betere positie op de arbeidsmarkt voor individuen en groepen te faciliteren
Ontsluiten van scholingsaanbod in samenwerking met opleiders
Ondersteuning bij het aanvragen van subsidies: directe koppeling naar de financieringsmogelijkheden

Contact:
Bart Hermans: 06 – 46 61 35 42
info@limburgleert.nl

Bibliotheek Maastricht

Cursussen: Zowel online als in de bibliotheek. Gericht op persoonlijke ontwikkeling en computergebruik
Webinars: Elke maand een ander onderwerp van de Levende Sollicitatiegids (Walk&Talk)
Collectie: (Online) Boeken over solliciteren, loopbaanplanning, assesment- en psychologische testen
Taalcafés: Beter Nederlands spreken, lezen en schrijven? Bezoek ons taalcafé. Wekelijks in Centre Céramique en Bibliotheekservicepunt Malpertuis

LINDA

Mijn belofte aan jou:

Door de bomen het bos weer te zien. En regie te nemen op je eigen loopbaan! Concreet en stap voor stap.

WAT KAN IK VOOR JOU BETEKENEN?

  • Regie pakken over je eigen loopbaanvraagstuk
  • Ontdekken wat je echt wilt
  • Je competenties in kaart brengen
  • Je talenten ontdekken of optimaliseren
  • Weten waar jij energie van krijgt
  • Regie nemen in het maken van EIGEN keuzes
  • Grenzen stellen in je werk
  • Een netwerk opbouwen
  • Stap voor stap begeleiding richting je doel


Ik begeleid je op jouw ontdekkingstocht met diverse methodes uit mijn coaching schatkist.

Als je eenmaal bemerkt dat je zelf je eigen koers bepaalt en dat ook niemand anders dan jij zelf hierin de regie heeft, geeft dit je veel keuzevrijheid en durf je daadwerkelijk stappen te zetten. 

Ralph

Mijn belofte aan jou:

In jouw zoektocht naar (ander) werk of (andere) opleiding beloof ik jou dat ik je stappen verder kan helpen in het beantwoorden van vragen en/ of behoeften. Soms kan ik dat zelf, soms ook niet. Zijn het specifieke vragen over bijvoorbeeld werk, dan wijs ik je graag door naar een professional die jou verder kan helpen. Maar als gids zorg ik wel dat je het goede pad kunt bewandelen!

MET WELKE VRAGEN KUN JE BIJ MIJ TERECHT?
Ik help jou graag als gids in het oerwoud van onderwijs en arbeidsmarkt. Vaak gaat het erom vooral duidelijkheid te krijgen in wat jouw precieze vraag en/ of behoefte is.

MIJN EIGEN ARBEIDSMARKTGIDS
Mijn expertise is vooral gericht op de combinatie van leren en werken. Ik heb jarenlange ervaring opgedaan in het opzetten en inrichten van opleidingstrajecten en ben ook zeer diverse personen tegen gekomen. Zij hebben mij dan ook vaak geholpen om mijn eigen behoefte en vragen in kaart brengen. Ik ben zelf niet zo zeer geholpen door een bepaalde gids, maar ben door mijn ervaring wel wijzer geworden en weet grotendeels mijn weg te vinden naar mogelijkheden.

IK WOON IN DE REGIO
Sittard en ik werk in heel Zuid- Limburg.  Het liefst voer ik gesprekken één op één op locatie omdat ik dat het meest effectief vind. Maar als dat niet mogelijk is voer ik mijn gesprekken ook graag online via Teams.

Carin

Mijn belofte aan jou:

“Samen met jou ga ik, met heel veel geduld en aandacht voor jou op zoek naar het werk waar jij plezier in hebt.”

MET WELKE VRAGEN KUN JE BIJ MIJ TERECHT?
Natuurlijk met loopbaanvragen: wat wil ik, wie ben ik en waar vind ik het werk dat ik heel graag wil doen.

Tevens help ik met het verwerken van het ontslag, en ook help ik je als je in je werk tegen bepaalde dingen aanloopt en niet weet hoe je dit kunt aanpakken. Ook ben ik een kei in het begeleiden van werkstress!

Mariëlle

Mijn belofte aan jou:

Op het moment dat je je drijfveren kent en je motivatie hebt gevonden, gaan de stappen vanzelf, op je eigen tempo.

WAT KAN IK VOOR JOU BETEKENEN?
Je hebt een vraagstuk over een opleiding of een baan. Met mijn brede kennis van de arbeidsmarkt en een groot netwerk bestaande uit werkgevers en opleiders adviseer ik jou graag en help ik je een stap te zetten in de goede richting.

 

Eric

Mijn belofte aan jou:

Je kunt bij mij terecht met al je vragen over werken en leren.

MET WELKE VRAGEN KUN JE BIJ MIJ TERECHT?
Zowel mijn collega’s als ik komen afhankelijk van jouw vraag in actie om een passende oplossing te vinden.  Jouw loopbaanvragen over werk, scholing, oriëntatie of een gezonde mix zijn bij ons in vertrouwde handen.

Van dinsdag t/m vrijdag word je ook zonder een afspraak te maken geholpen in het Werkcentrum in Maastricht.

Loop gerust eens bij ons binnen!

Ineke

Mijn belofte aan jou:

“Loopbaan ontwikkeling in samenhang met persoonlijke ontwikkeling. Jouw leven, jouw podium. Neem de regie, kom in actie, wees niet afwachtend. Grijp je kansen, eis je rollen op en speel de sterren van de hemel!”

MET WELKE VRAGEN KUN JE BIJ MIJ TERECHT?
Wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik? Vaak op een kruispunt in je leven. Aan jou stel ik dan graag de vraag: wat durf je? Wie ben jij in de kern? We gaan antwoorden formuleren zodat je jouw kern ook daadwerkelijk kunt benutten bij de loopbaan ontwikkeling die jij voor je ziet. Zelfs over je horizon heen. Om deze zo goed mogelijk in afstemming te brengen met het werk en de werkgever voor wie je werkt. Nu en in de toekomst in duurzaamheid.

 

Yvonne

Mijn belofte aan jou:

Je krijgt van mij een luisterend oor én 200% inzet en betrokkenheid. Ik zeg wat ik doe en doe wat ik zeg!

MET WELKE VRAGEN KUN JE BIJ MIJ TERECHT?
Weet je nog niet (precies) wat je wilt en zoek je een weg in de arbeidsmarkt jungle van mogelijkheden en kansen?

Wil je in de techniek werken maar heb je hier (nog) geen beeld bij? Of wellicht wil je meer weten over een andere sector zoals  de zorg, productie of logistiek?
Een deskundige die ook uit eigen ervaringen kan putten.
Kortom, ik ga jou op weg helpen en zorg voor de juiste verbinding!

Camilla

Mijn belofte aan jou:

“Betrokken en enthousiaste coaching tijdens
jouw zoektocht naar ander werk of opleiding.”

MIJN EIGEN ARBEIDSMARKTGIDS
Toen ik bij de Rabobank als Teamleider besloot om iets anders te gaan doen, heb ik een loopbaancoach traject gedaan. Doordat hij mij toen liet inzien dat ik de taken van een teamcoach die ik wel heel leuk vond, in een andere baan kon zoeken was ik er snel uit. Ik geniet ervan om mensen te laten ontdekken waar ze goed in zijn! Vaak is dit juist iets wat ze maar gewoon en makkelijk vinden. Ik mag ze dan helpen om dit meer in te zetten in een baan die goed bij ze past.

IK WOON IN DE REGIO
Roermond, dat betekent dan ook dat ik mijn gesprekken graag online via Teams doe. Mijn ervaring is dat dit als heel prettig wordt ervaren en dat ik heel effectief en gefocust samen met mijn kandidaten aan het werk ben. Natuurlijk ben ik geregeld in Maastricht en kunnen we dan ook een keer op het Werkcentrum afspreken.

MIJN FAVORIETE GERECHT
Ik lust eigenlijk alles, dus een echt favoriet gerecht heb ik niet. Maar als ik kook dan doe ik dat net als zoals ik coach, op gevoel en intuïtie. Ik kijk wat er op dat moment nodig is, werk niet graag met een recept maar liever uit de losse pols. Zo zijn mijn loopbaancoach trajecten ook altijd maatwerk, met zoveel mogelijke afstemming op wat jij nodig hebt op dat moment.

Stel je vraag

Heb je een vraag of wil je graag in contact komen met een van de arbeidsmarktgidsen? Vul hieronder je gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Maak een keuze uit de volgende deelgebieden in de customer service

Sorry, op dit moment is het nog niet mogelijk om hier een keuze te maken

Maak een keuze uit de volgende deelgebieden in de energietransitie

Sorry, op dit moment is het nog niet mogelijk om hier een keuze te maken

Maak een keuze uit de volgende deelgebieden in de zorg

Maak een keuze uit de volgende deelgebieden in smart services

Maak een keuze uit de volgende deelgebieden in overig

Maak een keuze uit de volgende deelgebieden in de logistiek

Maak een keuze uit de volgende deelgebieden in de horeca/leisure/retail